Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

ивицата, от слънцето огряна

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2014
Ерго
Повече информация

@- Кой си ти, Дьорд Петри?
- Преди всичко поет. Мисля, че всички мои останали функции зависят от същността ми на поет. И е разбираемо, установя ли, че имам продължителни трудности с поезията, душевното ми равновесие се разклаща, аз самият започвам да се разпадам. Впрочем съм още и много други работи – съпруг, гласоподавател, дядо, до известна степен философ, но тези функции работят нормално, ако писането ми спори. По някакъв особен начин поезията съставлява абсолютния център на моя живот. Заради това съм длъжен да заявя: аз съм поет."

Из интервю с автора, взето от Арпад Вицко на 1.V.1995 г.