Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Четенето забранено

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2002
Факел
Повече информация

Днес колонизатор е Пазарът. Пазарът всмуква всеки отпор, взема си белега от всяка критика и нещо повече - предвижда я далеч преди да се е появила и така я обръща в своя полза. Пазарът ни колонизира, без дори да се усетим, колонизира ни със собствените ни ценности, независимо дали се наричат идентичност, етническа принадлежност, право на различие или нещо друго. Срещу парите, медийните магнати, конгломератите, срещу монопола на дистрибуторските мрежи, или, казано по-общо, срещу „пазарния фундаментализъм", включващ в себе си и културата, едва ли съществува ефикасен отпор.