Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Поробеният разум

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1992
Галактика

„Бих искал да покажа, че животът в страните, които се оказаха в границите на Източната Империя, крие в себе си множество тайни. Всеки път, когато мисля за новата обществена система, която ми беше съдено да позная, изпитвам изумление; възможно е нещо от това изумление да е проникнало на страниците на тази книга, "Как човек може да бъде персиец?" - пита Монтескьо, желаейки да изрази мисловната нагласа на парижаните, съмняващи се, че някакъв друг вид цивилизация освен тази, която те познават, е изобщо възможна. „Как може да се живее и да се мисли в страните на сталинизма?" - се питат мнозина днес. "С една дума,, това е повод да бъде изследвано как се приспособява към необикновени условия човешкото същество".

Чеслав Милош