Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Индиана

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1981
Повече информация

В книгата са включени романите:
•Индиана
•Дяволското блато
•Малката Фадет
Жорж Санд е една от най-ярките представителки на демократичното направление във френския романтизъм. В произведенията й, изпълнени с любов и уважение към трудовия човек, тя се бори срещу деспотизма на мъжа в семейството, защищава правата на жената да обича свободно, изобличава буржоазно-благородническия егоизъм.
В „Индиана“ Жорж Санд ни разкрива тъжната съдба на млада жена, нещастна в брака си с груб, ограничен мъж. Индиана се бунтува срещу домашната тирания, иска да спаси човешкото си достойнство.
В своите ранни романи Жорж Санд „...мъжествената защитница на правата на жените...“ - както казва за нея Енгелс, се бори за мястото на жената в семейството и обществото.