Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Мигове в кибритена кутийка

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2009
Алтера
Повече информация

МИГОВЕ В КИБРИТЕНА КУТИЙКА

сладкото от смокини -
“само за сватби и погребения”
свалям венеца
страшна ли е смъртта?
ах, какви хубави стихове
има за нея
няма вече кибритени клечки
речникът по унгарски е ненужен
отново вали
ще закача жълтия балон
на полилея
защото няма слънце