Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Живот без поезия

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2004
Жанет 45
Повече информация

роман

Приятелката на един поет
забременява от друг поет.

Жената на автомонтьора
поетът заобича и умря.

Затова аз казвам: най-добра
написаната с дим жена е.

Ирина – примерно,
Ирина – от Тютюн.

/Тома Марков/