Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Български приноси в европейската цивилизация

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2000
Булвест 2000

В книгата се разглеждат стотици паметници, свързани с историята и с културата на България от различни сфери на изящните и приложните изкуства, на митологичните предания, на религиозно-ритуалната практика, на книжовната дейност и положителните духовни натрупвания на европейската цивилизация в течение на голям период: от хан Аспарух (VII в.) до Втората световна война. С тези паметници българинът утвърждава своята духовна легитимност и обезсмъртява българския национален гений.
Книгата съдържа 396 илюстрации.

Проф. д-р Атанас Божков е преподавател в Националната художествена академия в София - един от основателите на катедрата по "История и теория на изкуството" и неин дългогодишен ръководител. Чел е лекции също в Българската консерватория и в Софийския университет, Автор е на повече от 30 книги и над 500 научни студии, статии и рецензии, публикувани в България и други европейски страни.
Проучвал е миниатюрите от хрониката на Йоан Скилица (XI - XII век) в Мадридската национална библиотека и на тази тема е защитил в Москва докторска дисертация. Под неговото научно ръководство са изградени специализираните музеи за икони в Криптата на храма-паметник "Св. Александър Невски" в София, в метоха на гр. Банско и в гр. Трявна. Неговите обобщаващи трудове върху религиозното изкуство в България са преведени и издадени в Берлин, Лондон, Майнц, Женеве, Букурещ, Реклинхаузен и др. През 1969 - 1973 г. три негови представителни тома са отпечатани на немски и френски език.
През последните години се появиха неговите нови изследвания: "Човекът и изкуството" (1988), "Изображенията на св. св. Кирил и Методий през вековете" (1989), "Българско изобразително изкуство" (1988).
Настоящата книга е резултат на около 20 години изследвания в библиотеки, галерии, архиви, църкви и манастири в Италия, Румъния, Русия, Австрия, Гърция, Македония, Испания.