Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Квартал "Зона обиколна"

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2015
Жанет 45
Повече информация

Възхитителна почтителност към историческия факт. Нищо не е черно и бяло… Авторката задава въпроси, върху които е крайно необходимо да се размишлява и дискутира.

Милена Златарова


Това усещане за автентичност на писането покорява тотално.

Виолета Тончева


Весела Ляхова проявява забележителен усет към различните пластове в българския език на равнището на сюжета, но и на равнището на авторския наратив.
Л. Димитров


Неудържимо е впечатлението за пластичност в рисунъка – все едно какво е пред очите на разказвача: пейзаж, градски интериор, диалог, детайл…
Цв. Ракьовски