Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Необходими илюзии

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2005
Бард
Повече информация

ПРОМИВАНЕ НА МОЗЪЦИТЕ В ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОБЩЕСТВА

Ноам Чомски

“... гражданите в демократичните общества би трябвало да предприемат курс на духовна самозащита за предпазване от манипулации и контрол...”


Ноам Чомски изследва природата на медиите и изобщо ролята на интелектуалците в рамките на една политическа система, в която населението не може да бъде подчинено с насилие, поради което се налага да бъде подложено на по-перфидните форми на идеологическия контрол. Подробно са илюстрирани специфични случаи, като се използват най-вече източници от медиите в САЩ, но също така и от медиите в други общества. Чомски поставя на обсъждане въпроса за демократизирането на медиите (като елемент от общия проблем за демократизиране на институциите) с оглед гарантиране на по-широко и значимо гражданско участие в обществения и политическия живот.

Роден във Филаделфия, Ноам Чомски е световнопризнат специалист по лингвистика, политически анализатор, писател и политически деец с радикални убеждeния. Самообявил се за анархист, Чомски открито демонстрира неуважението си към авторитетите на властта, съчетано с политическа активност. Чомски е професор в Масачузетския технологичен институт и е автор на огромен брой общественозначими книги.