Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Играта като книга

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2013
Панорама
Повече информация

Детската книга - пространствен обект, в контекста на тенденциите в развитието на съвременната книга.

Едно е сигурно - възможността децата да държат в ръце мобилни пространствени книжки, по чиито специфично сгъващи се и разгъващи се страници да пробягват, да се появяват и изчезват триизмерни илюстрации, не е толкова далечна. Не е далеч времето, в което детската книга ще може да представлява фантастична игра без граници, паралелна вселена - алтернативен свят, по-атрактивен от компютърните игри и симулации, защото в него ще може реално да се прониква. Тези нови възможности без съмнение ще поставят пред художниците множество нови въпроси и предизвикателства - режисирането и осъществяването на цялостен визуален спектакъл за деца в 3D върху 3D изисква специфична подготовка. Безкрайните вариации в движещите се илюстрации биха изправили създателите си пред друг вид главоблъсканици. И точно това би било истински хубавото. Защото в Страната на чудесата на пространствените издания за деца дизайнерът е този, който ще трябва да удвои всичките си сили, за да отиде на друго място.