Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Огненият дъжд

Тази книга е налична в читАлнЯта.
0000
Унискорп

Антологията ОГНЕНИЯТ ДЪЖД за първи път представя на българския читател някои от най-добрите разкази на Лугонес. В тях писателят използва по-чист език, за да представи загадъчни явления, екзотични вярвания и малко известни исторически факти. Така сложните му метафизични и митопоетични възгледи намират още по-въздействащ и убедителен израз.