Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Корабен дневник на книжната лодка

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2015
ИК
Повече информация

"Поезията на Георги Гаврилов ме затруднява да я представя с лесни и, не дай си Боже, с безотговорни думи. В същото време ме освобождава от притеснението да мога публично да изразя личното си възхищение от неочакваните за мен зрелост, оригиналност, интелигентност, дълбочина и непременно - от поетическата красота на изреченото и неизреченото в стихотворенията му. Неочаквани - защото Георги Гаврилов е едва на двайсет и четири години. Бакалавър по физика е и това го прави още по-интересен за мен като поет: вдълбочен, внимателно вгледан в Брауновото движение на живота, който никога не е в покой - движение, при което, доколкото ми е известно, нищо не може да се предскаже или провиди за повече от секунда. Но за истинската поезия като тази, светкавично кратките отрязъци от време са повече от достатъчни .."

Керана Ангелова - редактор