Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Лягай долу, звяр!

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2006
Колибри
Повече информация

Романът „Лягай долу, звяр!“ (2002) е представителен за писателските и личностни нагласи на Иржи Кратохвил. В него откриваме любимите на Кратохвил постмодерни игри с историята и литературната традиция. Канава на текста е предпочитаната от автора „кундеровска“ тема: абсурдността и ирационалността на историята, срещу които човекът е безсилен, безпомощна играчка. Романът описва фиктивен (но напълно възможен) чудовищен експеримент с група деца, които са манипулирани и обработвани безмилостно, за да станат инструмент в мащабна политическа игра. Експериментът е неуспешен, но неговите жертви са белязани завинаги, те не могат да се върнат към нормалното човешко съществуване. До разтърсваща крайност са изведени тезите за осакатената, подменена идентичност, за невъзможността да се отърсиш от миналото си и да продължиш в една нова реалност.


Иржи Кратохвил е едно от най-ярките и дискутирани имена в полето на най-новата чешка литература. Син на политически емигрант, репресиран, един от най-изявените дисиденти в неотдавнашната история на Чехия. Макар че започва да публикува прозаични текстове още от 1964 г., първата официално публикувана негова проза излиза чак след „кадифената революция“ в Чехия в 1989 г., но много скоро започват да оценяват творчеството му като едно от най-стойностните събития в литературния живот. При цялата проблематичност на въпроса за постмодернизма в чешката проза от последното десетилетие на ХХ и началото на ХХІ век Кратохвил може да бъде квалифициран като встрастен теоретик и практик на това направление, като негов най-ярък, „образцов“ представител. Романите му са невероятно смел повествователен експеримент, в който времето, пространството, причинно-следствените връзки, Бог, биологията, историята и идентичността са релативизирани отвъд възможния предел, лишени са от каквато и да било стабилност и неоспоримост.