Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Енциклопедия на изкуствата

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2004
Пан

Тази енциклопедия въвежда децата в различни области на изкуството - живопис, скулптура, архитектура, а също фотография, кино, театър, музика, балет. Чрез многобройни илюстрации
и репродукции те опознават произведенията на велики творци и пътешестват през епохите. Енциклопедията възбужда любопитството на малките читатели и ги подтиква да възприемат с нови очи света.