Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Щастлива книга

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2012
Ерго
Повече информация

Балаж Дьоре /р.1951, Будапеща/ е член-учредител на нековневнионалните писателски общества "Лелегзет", "Йорлей" и др., секретар на Кръга на младите писатели "Атила Йожеф" /1985/.
Какво представлява "Щастлива книга" и защо трябва да бъде написана? Отговор, разбира се, няма, но пътят към него е изследван чрез личния опит и с примери от литературата. Спорейки с Толстой, Дьоре твърди: "Видовете нещастие общо взето са винаги от един и същ порядък. Щастието е онова, което създава многообразие, неназовимо е, недостъпно. Нещастието лесно се прихваща, описва, разбира, от него повече се интересуват, тъй като посланието му е всеобщо.
Щастието, чийто пулсиращи подводни течения, чието уравновесено и глухо сърцебиене, непредвидими изригвания или утаено горчиво спокойствие човек неведнъж открива в необичайни ситуации, щастието е все още почти непознато, материя, чакаща своето изследване..."