Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Анна и планината

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2015
Жанет 45

Сестрите Анна и Лора откриват света и изживяват вълненията на детството през късния социализъм – в материална задоволеност и в артистичното присъствие на известния им баща – режисьора Виктор Филковски, и на майка им Таня. Падането на комунизма се оказва първото от поредица преломни събития, довели до това, че светът им се срутва из основи и пътищата им се разделят. Ще успеят ли от отломъците на света, който са изгубили, да съградят нов? Ще успеят ли да се намерят една друга? Ще съумее ли всяка една от тях да открие себе си? Романът „Анна и планината“ е социална сага, разиграваща се в две десетилетия, върху два континента и с две поколения.