Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

До утре

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1960

До утре

- До утре! - ти казваш и тръгваш си вече. 
А с поглед уплашен изпращам те аз. 
До утре?... Но то е безкрайно далече. 
Нима часове ще лежат между нас? 

До утре да бъде за мен непозната 
менливата сянка по твойто чело, 
горещата, тупкаща реч на ръката, 
на мислите тайното потекло.