Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Понякога викам натам • Небесно щастие

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2014

Езиковото единство на форма и съдържание е от голямо значение за авторката. За нея езикът не е средство за представяне, а самото представяне. Съдържанието и формата въздействат с еднаква сила, като създават напрежение помежду си. Това напрежение се отразява в художественото послание на различните езикови равнища на повествование. Съвсем съзнателно писателката въвежда тези различни езикови равнища, за да ги противопостави едно на друго, прекъсва действието и оставя конфликта неразрешен. Интроспективното депресивно равнище на изолацията е противопоставено на яркия медиен език, също като появяващото се отново и отново в творбите й езиково равнище на пространството на мечтите, една емоционално заредена сфера, която придава лиричен нюанс на сетивните възприятия. Но пространството на мечтите винаги бива превземано от агресивната реалност.

Пауло Бегер

Преводач: Пенка Ангелова