Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Козметика на врага

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2004
Колибри
Повече информация

"Без да подозирам, бях извършил идеалното престъпление. Никой не ме видя да влизам, никой освен жертвата. Не бях оставил следи, по които да могат да ме открият. И ето че все още съм на свобода."