Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

В студената ти сянка, Лейди

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1998

В четириъгълника на мъжкото разноезичие женската фигура постепенно губи очертанията си и паметта си, постоянно опровергава своята фаталност и се демистифицира. Самото съществуване на Ели се поставя под въпрос като една неустойчива проекция на телесното. Тази неустойчивост се основава на добре избраната игра с обичайното и делничното. Повествователните звена, съответстващи на симетрично редуващите се мъжки персонажи, са изградени от монологични цялости, имитиращи ежедневна реч на неежедневни прослойки. Обект на монологичното говорене от друга страна стават неежедневни по своята тематика сюжети, в основата на които стои една патологична представа за интелектуалност. В този смисъл романът представлява добре насочена гавра както спрямо епосите за новобогаташи, така и спрямо смешното стерилно „поле на духа”, тиражирано от журналисти и писатели. Друг аспект на споменатото редуване представя паралелното съществуване на официалните и неофициалните прояви, в които комуникира групата (официалните приеми и затворените дружески събирания). То води след себе си разделянето на официално и неофициално говорене за жената, подпомогнато и от наличието на система от скрупули у говорещите. Възможно е някой да отправи стандартния упрек, че карето темпераменти на Здр. Ефтимова е създадено и съществува в лабораторни условия, че основната цел на романа е стилистичният експеримент. Но нали тъкмо херметичното създаване на ценности и скрупули и тяхното неуверено, нехармонично, дори тромаво движение в реалността е основен мотив в книгата.