Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Капитан Михалис

Тази книга в момента не е налична.
2013
Ентусиаст
Повече информация

– През цялата нощ два дявола се бореха вътре в мен; единият
казваше: „Бягай, защото няма спасение!“; другият казваше:
„Остани, защото няма спасение!“. Бориха се цяла нощ и на
разсъмване един от двата дявола победи.
– Кой от двамата? – каза капитан Михалис и впи поглед в очите
на Фурогатос.
– Твоя милост, капитан Михалис – проклет да бъде часът, в който
те срещнах!
– Значи?
– Няма да си вървя!
Обърна се капитан Михалис към следващия:
– Ами твоя милост, Каямбис?
– Аз – отвърна той и въздъхна, – аз съм младоженец, имам жена,
на която не съм се нарадвал! Това ме мъчи!
– Значи? – рече пак капитанът, който бързаше. – Зарежи жената,
какво казва мъжът? Това питаме!
– Проклет да бъде часът, в който те срещнах, капитан Михалис,
ето какво казвам и аз; искам да си вървя, а ме е срам
от теб; няма да си вървя!