Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Комедия

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2006
Панорама плюс

Какво е романът "Комедия? Паноптикум на видимия и отвъдния свят? Семейна хроника? Автобиографичен роман? Калейдоскоп от житейски истории и съдби, сатира за човешката суета, емоции, страсти, амбиции, стремления? И върху фона на тази невероятна смесица от исторически и измислени лица и факти, литературни герои,развенчани митове, изплува мъдростта на авторката, тънката и ирония, с която гледа на света около себе си като на театър, където неспирно се играе комедия и няма рязка граници между живота и смъртта, между минало, настояще и бъдеще, мжду сън и бдение... 
Един модерно написан роман, който всеки читател ще изтълкува по своему, и ще допълни недоизреченото в него според собствената си индивидуалност и представи.