Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Денят на Перун

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2008
Панорама плюс

Градът – живо същество! Градът – жив организъм! Той живее в нас и чрез нас както ние живеем в него! Понякога е приветлив и мил, друг път е зъл, никога обаче не е равнодушен. Градът съхранява в паметта си мислите, чувствата, съдбите на всички, живели някога в него, живеещи сега, а ако Даниела Ходрова е права -и на тези, които в бъдеще ще живеят в него! Прага заема ключово място в цялото белетристично и есеистични творчество на писателката, добре познато на българските читатели (всичките й художествени и част от есеистичните и произведения са преведени на български език). Прага й говори с фасадите, улиците и площадите си, с миналото си, което за голямата майсторка на перото съществува едновременно със своето настояще и бъдеще.

Даниела Ходрова, „Денят на Перун“, превод Маргарита Кюркчиева, изд. „Панорама плюс“, С, 2009
В последните години Даниела Ходрова се наложи като един от най-последователно представяните на български съвременни чешки прозаици. „Денят на Перун“ включва едноименния роман и избесеното есе „Виждам град“, посветено на Прага. Както винаги при тази авторка основната тема е паметта като основна материя на човешката идентичност.
Литературен вестник