Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Пътуването на Кокошкин

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2013
Аквариус

В този неголям по обем роман присъства с най-драматичните си събития цял един век човешка история, въплътена в житейската история на основния персонаж Фьодор Кокошкин. Действителни факти и фикция в няколко хронологически непоследователно разположени времеви линии, с чието наслагване накрая се проявява и по-голямата картина: пътуването на вече възрастния Кокошкин през 2005 г. от Европа за САЩ на презокеанския кораб „Куин Мери 2” след краткото му завръщане по местата на детството и младостта му; бягството на 11-годишното момче и майка му от Петербург през 1918 г. в още незавзетата от болшевиките Одеса, а по-късно – от Одеса в Берлин; годините на емиграция в Берлин и Прага през двадесетте и началото на тридесетте години на ХХ век; настъпателният марш на националсоциализма; повторното пребиваване на руския американец Кокошкин в Чехословакия през 1968 г. тъкмо преди задушаването на Пражката пролет. Линии, на които се проследяват и отрязъци от живота на БунинХодасевич, Берберова, Горки. Линии, на които всяка среща и раздяла е директно свидетелство за естествената съпричастност, отчуждението или духовната нищета на човека.