Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Океанът Руми откъси от

Тази книга в момента не е налична.
0000
Зограф
Повече информация

Откъси от "Маснави" и "Диван-и Шамз-и Табриз"

* Знание, което повтаряш като папагал, отлита, когато имаш най-голяма нужда от него.

* "Знание" означава непосредствен опит за огъня: ти самият да почустваш огъня, а не да бърбориш за дима.

* Аз съм сянка, влюбена в слънцето. Когато Ти изгрееш, аз изчезвам.

* Аз съм влюбен в Онова, Което Е Навсякъде във Вселената. Аз съм Онова, Което Присъства Навсякъде във Вселената и което обича. Аз съм Ти, влюбен в Себе си. Аз съм Ти, желаещ Своята Собствена Любов.