Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Реконструкция

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2010
Сиeла

В романа „Реконструкция“ („Сиела“, 2010 г.) на Цвета Делчева се извършва анализ на едно подтикване към самоубийство – престъпление, което обикновено е много трудно за доказване, чрез разделянето на извършителката на осем отделни жени в съответствие с психологическата теория на типовете и използването на различната памет за случилото се на всяка една от тях, която има собствен мотив да го извърши – изневяра – но изневяра във всичките ѝ многообразни значения: онази максимална болка, дълбочина, смисъл, след която тя престава да ни интересува. Трябва ли, когато някой се измъчва и терзае, да го разубеждаваме, че е виновен и да го успокояваме, лишавайки го по този начин от способността да страда, следователно да чувства…