Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Книгата на Лила

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2014
Жанет 45
Повече информация

Направляван от вещата ръка на Ганеша – мъдрото божество със слонска глава, легендарен писар на епоса „Махабхарата“ и благовещател, премахващ всякакви препятствия, – драматичният сюжет се разгръща в съвременен Делхи и дръзко пресича установени религиозни и обществени граници, преплита истории за божества и техните превъплъщения, отправя древни послания към герои от нашето съвремие, а самите тях великодушно изпраща на поучително пътешествие в миналото.

***

Aлис Aлбиния e poдeнa пpeз 1976 г. в Лoндoн. Cлeдвa aнглийскa литepaтуpa в Кeймбpидж и истopия нa Южнa Aзия в Институтa пo opиeнтaлистикa и aфpикaнски изслeдвaния. Двe гoдини paбoти в Дeлxи кaтo жуpнaлист и peдaктop.