Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Другия бряг: Стихове

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2002
Жанет 45
Повече информация

Разсеяна доброта 
Все закъсняваме... 
И все отлагаме (добрата дума), 
докато стане невъзможно късно, 
докато пак ни изпревари 
по-акуратната от нас - смъртта. 
Неопростими 
и неопростени. 
Не ме целувай по челото...