Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Енциклопедия на знанието Ч.1: Вселена. Земята

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2012
Санома Блясък

Енциклопедия на знанието в 11 части. Енциклопедията е организирана тематично в разделите: Земя и Вселена; Математика и науките; Политика и икономика; Религия, философия и психология; Изкуства и литература. Всеки раздел започва с обща част, резюмираща най-важните тенденции и открития. Основната информация се допълва от разнообразни графики, таблици, карти, фактологични карета, бележки в полетата. Всяко събитие е интегрирано в общия исторически контекст. Известни личности са представени в открояващи се колонки. Накрая, всеки раздел завършва с основните проблеми, които трябва да бъдат разрешени днес.