Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Куфарът на брат ми

Тази книга в момента не е налична.
2015
ICU
Повече информация

Този сборник съдържа двайсет и две истории, обединени от темата за миграцията. Двайсет и два разказа от първо лице, които дават твърде различни, но допълващи се отговори на множество въпроси, сред които:
- Как се живее на място, където не си роден?
- Как откликва сърцето ти на езика, който говориш всекидневно?
- Какво е усещането родината на децата ти да е различна от твоята?
- Променя ли се смисълът на думата „емиграция“?
- Какво ти е струвало да тръгнеш и какво е щяло да ти струва да останеш?
Двайсет и два текста, свързани с дом, корени и чувство за принадлежност, със смяна на местата и живеене между езици и светове.

"КУФАР – затворено паралелепипедно пространство, в което поставяме неща за пренасяне. Важни неща, вещи от първа необходимост. Пренасяме гащи, чорапи, четка за зъби, няколко тениски, кецове, мечти, спомени, изгледи, възгледи, копнежи, надежди, намерения, чувства и мисли, настоящи притеснения, бъдещи пориви...
КУФАР, това е времето на едно пътуване и пътуване във времето. Мястото, на което бяхме преди миг и миг преди да го напуснем. КУФАР, това е целта, с която местим всичкия наш живот на няколко хиляди километра на запад или десетки години на изток.
КУФАР – пространството, което във времето на едно пътуване поглъща и превръща спомените в усмивки от стари снимки, мечтите в сълзи, тениските в прегръдки, кецовете в надежда за завръщане..."
(Герасим Дишлиев, "Монолог с куфар")

Книгата излиза с медийното партньорство на www.azcheta.com.