Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Манифестация

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2011
Алтера

"Възхитителна е смелостта на Николай Атанасов да манифестира, да отваря с тризъбата вилица на таланта си здраво стиснатата черупка на предразсъдъците. Езикът на поезията му докосва трептящото месо на любовта в отворената стрида-книга. Изящна и седефена, в нея капката лимон е условието за жизненост."

Силвия Чолева