Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Съдби

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2008
Стигмати
Повече информация

Мирослав Попович (1926-1985) е необикновено явление в сръбската литература. Единственият му роман „Съдби", писан в продължение на две десетилетия, веднага след появата си през 1984 година е отличен с престижните литературни награди - Нолитова и „Милош Църнянски". „Истинска класика в модерната сръбска проза" - казва за творбата му писателят Драгослав Михайлович. Не се случва често литературният успех и читателското признание на едно произведение да са едновременно толкова изненадващи, като се има предвид, че авторът е непознато дотогава име, и толкова безспорни. В този, по думите на самия Попович, „роман без герои" критикът Новица Петкович на свой ред подчертава „балансираността на повествованието" и „тънко нюансираната психология на характерите"; в подкрепа на това наблюдение е и написаното от преводача му на френски Ален Капон: „авторът нищо не оправдава и никаква кауза не защитава, просто се задоволява да разказва и рядко един исторически роман e звучал толкова точно".

Великолепният превод на български дължим на Жела Георгиева („Стигмати", 2007) Повествованието на Попович обхваща кратък времеви отрязък (началото на 40-те години на XX век) от живота на хората в Нова паланка - имагинерно, но и типично с етническата си пъстрота градче по поречията на Дунав, Тиса или Сава.

Из „Литературен вестник”, бр. 31