Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Червената трева

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1984
Профиздат

В краткия си живот Борис Виан (1920-1959) е бил инженер и изобретател, музикант, автор на песни и певец, сценарист, драматург и актьор, поет, преводач и романист. Лиризъм, сюрреализъм и абсурдизъм се съчетават в неговите творби, които взривяват действителността, отърсват я от всякаква делничност и я пре-изграждат - фантасмагорична, гротескна и жестока.