Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Мисис Далауей

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1989

„Мисис Далауей“ (1925) е книгата, с която английската писателка Вирджиния Улф (1882 - 1941), авторка на романи, разкази, есета, критически статии, дневници, намира такава белетристична форма, която според нея, отговаря най-пълно на нейната епоха. Животът на съзнанието - това е темата на този роман. Умело използвайки вътрешния монолог, който следва движението на мисълта във времето, Вирджиния Улф създава превъзходна психологическа проза, която и днес се смята за ненадмината като художествено въздействие. Въпреки фрагментарното действие, романът се отличава с много плътна структура, постигната благодарение на специфичната ритмика и метафорика, на употребата на едни и същи или подобни думи и изрази.
Романът „Мисис Далауей“, както и последвалите го „Към фара“ (1927), „Вълните“ (1931), „Между действията“ (1941) налагат Вирджиния Улф като забележителна майсторка на модерната литература.