Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

National Geographic, 04/2006

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2006

В броя:

Следващият голям земен трус
В страната на келтите
Чернобил отвътре
Любовната игра на водните кончета