Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

За какво говорим? Словенска кратка проза

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2013
Факел

Антологията се опитва да покаже този дял от прозата след обявяването на независимостта на Словения, който упорито търси наративни възможности, след като отвсякъде се твърди, че литературата е изчерпана. Прозата направи крачка встрани, към реалността, която е съвсем близо до нас. В този смисъл настоящата книга съдържа съзнателна концепция, някакъв разказ на разказите. С което цели да предизвика дебат за най-младата проза след независимостта, който досега почти не се състоя.