Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Драматургия Аскеер 2008

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2008

Георги Танев, Иван Добчев - "Стриндберг в Дамаск" 
Димитър Динев - "Къщата на съдията" 
Яна Борисова - Малка пиеса за детска стая"