Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Северна тетрадка

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2013
ДА
Повече информация

ТОЙ ПИШЕ

недохранени стихотворения.
Стърчат лопатките на думите, пробиват кожата.
Но продължават да ядат гърдата му
и сладко ритат.

Стихотворения от едно пътешествие на поета в географския и личния му Север. С илюстрации на Кирил Златков.

"Тук всяко стихотворение стои силно и крехко (да, в това съчетание), като в същото време всяко тъче общото платно на стила и смисъла. Прецизност, минимализъм, една особена поетика на следобедната светлина и на мимолетното, на болезненото, на свечеряването и изтичащото време. Тъга по дома и одомашняване на тъгата." Георги Господинов

КАТО ПОКРИВКА

Това място
няма катедрален шпил, от който да се питам:
защо ми беше да се качвам тук…
Висок съм като тенджерата чужда супа,
зимна чиния за мен.