Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Повторения

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2015
ДА
Повече информация

Мария П. Василева е родена през 1988 г., в София. Първата й книга „Портрети отблизо” излиза през 2007 година. Мария завършва сравнително литературознание в Харвард през 2010. Пак там в момента е докторант по руска литература. Стиховете във втората й поетична книга „Повторения” са писани наведнъж и създават впечатлението за един цялостен текст, привидно хладен, но неспокоен като зимното море.