Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Монолози на Жасмина

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2015
Small Stations Press
Повече информация

Ала творецът, а чрез него и живото... така бих искала да мисля думата култура, да започна от този пункт и от един Камю, възвисен от съмнението и самотата на искреността, от въпросите, които не биват задавани и издигани в правила. Чрез живата материя, но никога в противовес на хилядолетните изкуства искам да разглеждам така наречената от нас култура, тази дума, която като множество други може да прозвучи на някого като изключителност, елитарност или празнословие.