Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Когато часовниците са спрели : Нови задочни репортажи за България

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1991
П. К. Яворов