Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Тамбос

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2014
Жанет 45
Повече информация

Тамбос е чувство при древните гърци. Чувство на вълнение и страх пред необяснимото. Чувство за божественото, което оставя този, който го изпитва, без думи. Чувство смесено и магнетично, което не подлежи на бързи и лесни описания. Чувство по своята природа дълбоко лирическо. Не е нужно да пътуваш до древна Гърция, за да изпиташ тамбос. Съвсем достатъчно е да оставиш вратата отворена. Това е тамбос – способност за изумление, дори когато, като в стих на Георги Рупчев, сме „уморени от чудото”. Способност за благодарност, дори когато всичко е изгубено. Тамбос.
Л. М.