Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Слепи срещи

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2014
Artishock Publishing
Повече информация

В тези страници стърготините на душата, без никакво притеснение, са изкарани на светло.

Ехото им отеква непрестанно в теб, отмества те встрани, понякога те разпилява, друг път те разцепва. А когато направиш това, вече си възможен да вдишваш и издишваш света, както си искаш. И това е прекрасно.
/Елин Рахнев/