Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Три

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2010
Жанет 45
Повече информация

Поетът се заиграва с тривиалното всекидневие, смяната на сезоните, на деня и нощта. Намира проблясък във всяка обичайна ситуация и вкарва в нея вълшебен елемент. Поетът е героят на Пол Остър от "Лунен дворец", който от квартирата си може да наблюдава луната само през един малък процеп между къщите. Който избере точното място, може да получи достъп до този процеп към луната.