Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

За писателите и градовете

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2013
Агата-А

Драган Великич вече е познат на българските читатели с романа си "Руският прозорец". А блестящите есета в тази негова книга /подбор от негови публикации в различни сръбски и чудестранни списания в периода 1989-2007 г./ разкриват майсторството му не само на романист, но и на есеист и го поставят редом с такива имена в европейската литература, като Борис Пастернак и Петер Хандке.
Мястото на Драган Виликич /1953/ в съвременната сръбска белетристика е безспорно. Името му присъства във всички сръбски и чуждестранни антологии. Шест пъти е номиниран за най-престижната сръбска литературна награда НИН, а през 2007 г. е и неин носител. Автор на романи, на сборници с разкази и есета.