Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Ной дава последни указания на животните

Тази книга в момента не е налична.
2012
Сиeла
Повече информация

"Ето житието на Ноя: Ной беше човек праведен и непорочен в своя род; Ной ходеше по Бога. Ной роди трима синове: Сим, Хам и Иафеет. Но земята се разпиля пред лицето Божие, и напълни се земята със злодейства. И погледна Господ Бог на земята, и ето, че тя беше разстляна: понеже всяка плът се беше отклонила от своя път на земята. И рече Бог на Ноя: Краят на всяка плът дойде пред лицето ми, защото земята се напълни със злодейства от тях; и ето, Аз ще ги изтребя от лицето на земята. Направи си ковчег от гоферово дърво."

Светото писание, Първа книга Моисеева, глава 6