Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Наръчника “Работа с доброволци” на TimeHeroes може да намерите и в читАлнЯта

Публикувано на 25.03.2016

handbook volunteersВ любимата книжна инфоточка на София вече може да откриете и Наръчника за неправителствени организации и активни граждани “Работа с доброволци” на TimeHeroes. Три от книжките на платформата за доброволчество са вписани в катагола на читАлнЯта и могат да се заемат от всички читатели.
Изданието е предназначено за българските неправителствени организации, неформални групи и активни граждани, които развиват или искат да развиват доброволчески инициативи.

Освен изданията, които могат да се заемат на библиотечен принцип от читАлнЯта, представители на неправителствени организации могат да вземат и свое безплатно копие от наръчника от читАлнЯта (срещу контакт и име на организацията, която представляват).

“Проектът има за цел да повиши капацитета на гражданския сектор за работа с доброволци и организация на каузи, като подобри техните знания, фасилитира комуникацията и обмeна на добри практики между НПО и предостави информация по въпросите на доброволчеството в достъпни формати”, споделят създателите на наръчника.

TimeHeroes събра опита на стотици организации в работата с доброволци. Eксперти от организацията провеждат 50 дълбочинни интервюта с НПО от цялата страна. В допълнение, други над 200 организации попълват подробна онлайн анкета. Това е първият в България обстоен анализ на състоянието на доброволческата екосистема, както и на добрите практики в сферата. Цялата информация е систематизирана в онлайн платформа (wiki.timeheroes.org), настоящия наръчник и серия обучителни семинари. Интервютата са качени в цялост в платформата по проекта. Пак там отделни идеи и практики са обособени в подробни тематични статии.