Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Лявата ръка на Бога (Лявата ръка на Богa, #1)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2010
Бард
Повече информация

Името му е Кейл.
Казаха му, че е способен да унищожи света.
Може и да го стори.

Слушайте. Светилището на Изкупителите върху Прелетния рид крие проклета лъжа дори в самото си име, защото там няма и грам изкупление, камо ли святост.

Едно момче стои в Светилището на Изкупителите.
То ще отвори погрешната врата в погрешното време.
Ще види едно тъй жестоко деяние, че целият му живот ще се промени.
Завинаги.
Запознайте се с Ангела на Смъртта.