Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Сянката на Александър Велики Кн.3

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2015
Повече информация

Това е книга, посвтена на нашите прадеди траките, които победиха страха от смъртта и повярваха в безсмъртието. Тя разказва за смели мъже, родени и отгледани от земите на Балканите, които изораха браздите на новата цивилизация до границата на познатия свят. Тя е за сляпата жрица Хестия, която се опитва да премине през границите на този свят и да достигне до света на звездите. И за първите богове кабирите, за които златото на Лизимах е като меда за пчелите.