Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

10 на минус девета

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2007
Повече информация

Последното изпитание пред човечеството е технологията, която борави с отделни атоми и молекули, подредени във всички мислими, физически възможни структури.

Последното изпитание е изпитание чрез изобилие. Изпитание чрез материално неограничена свобода. Изпитание – или изкушение? – е отмяната на смъртта като нещо задължително за всяко живо същество.

Хората вече не могат да останат същите, каквито са били преди.